suomeksisuomeksiin Englishin English

Registerbeskrivning för rekryteringsdatabas i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

 1. Registeransvarig
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Pielisjoen linna
  Siltakatu 2
  80100 Joensuu
  E-post: kirjaamo@pohjois-karjala.fi
 2. Kontaktperson för registret
  Laura Jussila
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 3. Registrets namn
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto:s rekryteringsdatabas.
 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Information som finns i den internetbaserade rekryteringsdatabasen används vid rekrytering till registeransvarig. Personer kan med eget samtycke meddela sina uppgifter till registeransvarigs CV-databas (8 § i personuppgiftslagen).
 5. Registrets sakinnehåll
  De uppgifter som lagras framgår från ansökningsblanketten. I registret lagras all information som personen själv uppger. Informationen bevaras (24) månader räknat från dagen ansökan lämnas eller uppdateras.
 6. Regulationsenliga informationskällor
  Den enda regulationsenliga informationskällan är den som uppger information om sig själv.
 7. Utlämning av uppgifter i regel och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europas ekonomiområde
  Nej.
 8. Principer för skydd av registret
  Användarrättigheterna till den internetbaserade rekryteringsdatabasen är med personliga elektroniska koder begränsad till dem som deltar i rekryteringsprocesser inom Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
  Den som svarar för tjänsten (LAURA Rekrytointi Ltd) ansvarar för tekniskt skydd och datasäkerhet för de uppgifter som lagras i registret (LAURA™ -rekryteringsystem)