på svenskapå svenskain Englishin English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Pielisjoen linna
  Siltakatu 2
  80100 Joensuu
  Sähköposti: kirjaamo@pohjois-karjala.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Laura Jussila
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 3. Rekisterin nimi
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitton CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa rekisterinpitäjän CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakemustietoja säilytetään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta hakemuksen jättämis- tai päivittämisajankohdasta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Pääasiallisena tietolähteen toimii hakija itse, tämän lisäksi tietolähteinä toimivat hakijan mahdollisesti ilmoittamat suosittelijat tai rekisterin pitäjän valintaprosessiin osallistuva henkilöstö.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu vain rekisterinpitäjän käyttöön. Tietoja ei anneta ulkopuolisille ilman hakijan lupaa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin ((LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu (Henkilötietolain 26§). Oikeus tietojen tarkastamiseen toteutuu Henkilötietolain 28§ mukaisesti.