projektipäällikkö MAMBA-hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jatkaa

projektipäällikön

määräaikaisen työsuhteen (31.8.2020 asti) hakuaikaa.

Projektipäällikkö työskentelee kansainvälisessä hankkeessa: MAMBA (Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change)

http://bit.ly/mamba-hanke

Projektipäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme lisäksi liikennealan osaamista, projektien hallinnointikokemusta ja hyvää englannin kielen taitoa sekä luemme eduksi kokemuksen henkilöliikenteen suunnittelusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteellisuutta, esiintymiskokemusta ja matkustamisvalmiutta.

Työsuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan. Projektipäällikön toimipaikka on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa, Pielisjoen linnassa Joensuussa. Maakuntaliitossa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti 4.10.2017 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja antavat maakuntasuunnittelija Jyrki Suorsa puh. 050 466 8511 tai työsuhteen
ehtojen osalta vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen, puh. 040 5445671.

Joensuussa 24. päivänä elokuuta 2017


POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä ja yhteistyöjohtaja, joka määrittelee maakunnalliset kehittämisen tavoitteet ja koordinoi niiden toteutusta. Maakuntaliitto on aluekehityksen, aluesuunnittelun ja edunvalvonnan asiantuntija sekä innovatiivinen ja joustava rahoittaja, joka ohjaa rakennerahastojen toimintaa Pohjois-Karjalassa. Kuntayhtymään kuuluu 13 kuntaa.

Applying starts: 2017-08-24 09:00 Applying ends: 2017-10-04 14:00